Bestuur

Het bestuur van de Nederlandse Token Vereniging bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:

Secretaris/Master of Arms:

Penningmeester:

L.C. Duindam.

J.M. Bonsel

W.J. Meijer