Bestuur

Het bestuur van de Nederlandse Token Vereniging bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:

Secretaris/Master of Arms:

Penningmeester:

L.C. Duindam,

J.M. Bonsel,

Leen van Ochten,

E-mail:

E-mail:

E-mail:

pduindam@xs4all.nl

m.bonsel@upcmail.nl

leenvanochten@hotmail.com