Wapenwet.

De Nederlandse Wapenwet beschouwt het Japanse zwaard als een categorie IV wapen. Letterlijk betekent dit:

Japanse zwaarden vallen onder categorie IV van de Wet Wapens en Munitie. Het bezit ervan is toegestaan

maar het mag niet voor direct gebruik gereed aan de openbare weg meegevoerd worden.