Wapenwet.

De Nederlandse Wapenwet beschouwt het Japanse zwaard als een categorie IV wapen. Letterlijk betekent dit:

Japanse zwaarden vallen onder categorie IV van de Wet Wapens en Munitie. Het bezit ervan is toegestaan

maar het mag niet voor direct gebruik gereed aan de openbare weg meegevoerd worden.


Platform Legaal Wapenbezit Nederland.

De Nederlandse Tōken Vereniging is lid van het Platform Legaal Wapenbezit Nederland.

Japanse zwaarden vallen tot nu toe onder categorie IV. Echter er zijn reeds

landen waar het bezit van Japanse zwaarden gebonden is aan een verlof.

De Nederlandse Tōken Vereniging steeft er naar om de Japanse zwaarden.

te handhaven als categorie IV wapen zonder verlofregeling. .